0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 421 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(khởi điểm quốc tế xếp hạng trước ba tiểu thuyết)

Toàn dân giáng lâm Tối Cao đại lục, trở thành một phương lãnh chúa, tham dự vạn tộc lãnh chúa tranh bá!

Bộ phận may mắn lãnh chúa sẽ giác tỉnh lãnh chúa thiên phú!

“Ha ha, ta lãnh chúa thiên phú là kỵ sĩ cung điện, có thể để lĩnh dân chuyển chức làm đặc thù chiến đấu chức nghiệp – đấu khí kỵ sĩ!”

“Ta lãnh chúa thiên phú là vực sâu chi vương, có thể triệu hoán Thâm Uyên ác ma trở thành ta lĩnh dân!”

“Ta lĩnh dân bên trong có vô số nhà khoa học, ta muốn phát triển hắc khoa kỹ văn minh!”

“Ta lãnh chúa thiên phú có thể luyện khí tu hành, thành tiên làm tổ không phải là ta không thể!

Chu Châu giác tỉnh đỉnh cấp lãnh chúa thiên phú: 100% tỉ lệ rơi đồ!

Không chỉ có thể nhìn thấy địch nhân chiến lợi phẩm tỉ lệ rơi đồ, hơn nữa còn có thể để cho địch nhân sau khi chết rơi xuống tất cả chiến lợi phẩm!

Chu Châu: Nhìn ta không đem các ngươi lãnh chúa thiên phú đều tuôn ra đến!

. . .