0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 525 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đem súng lục dỡ xuống, một lần nữa lắp ráp, súng lục liền có thêm một cái số liệu:

【 súng lục Lv. 1: 0 -5(phổ thông súng lục) 】

Nã một phát súng tăng thêm một chút kinh nghiệm, thăng một cấp tầm bắn gia tăng gấp đôi, sau cùng viên đạn có thể sinh ra nổ tung hiệu quả.

Đem rùa đen nhỏ bốn cái chân cùng mai rùa mở ra, một lần nữa lắp đặt lên, rùa đen nhỏ cũng có thêm một cái số liệu:

【 con rùa Lv. 1: 0 -5(phổ thông con rùa) 】

Thăng một cấp hình thể tăng lớn gấp đôi, sau cùng trở thành Sơn Hải cự quy!

——–

Xuyên qua đến Sơn Hải Man Hoang thế giới, bắt đầu liền gặp phải Hạn Bạt càn quấy.

Dựa vào thăng cấp đồ vật năng lực đại sát tứ phương!