0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 66 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không gái chủ, không sáo lộ, không phải sảng văn, hành văn cực giai, kịch bản nhất lưu, không thích chớ nhập. 】

Tân Lịch ba mươi mốt năm.

Trời đông giá rét tuyết rơi.

Một năm này phát sinh rất nhiều chuyện, thần giáo ra một vị mới thần tử, phật môn mở ba mươi sáu đóa Kim Liên, một gian lung lay sắp đổ đạo quan đổ nát đi ra cái điên tử.

Bắc Hải bốc lên muốn nuốt thiên địa.

Yêu quốc ba ngàn dặm đất chết mọc ra một bụi cỏ nhỏ.

Đồng dạng là một năm này, tại thành Trường An bên ngoài đi vào một đôi huynh muội, cất một phong nếp uốn thư, một cước đã giẫm vào thiên hạ này đại thế. . . .

Nhiều năm về sau, Lý Tử Ký xếp bằng ở phong, trường kiếm hoành đầu gối, tự lẩm bẩm: “Thà rằng vĩnh cướp thụ trầm luân, không theo Chư Thánh cầu giải thoát.”