0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 218 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua tinh tế ba tháng Trần Tuế, trở thành tinh tế Thất Viện một học sinh.

Tinh tế liên tái khai mạc, Trần Tuế làm đội giáo viên phân tích sư dự thi.