0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 60 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Biết được huynh đệ của mình cùng muội muội của mình tại yêu đương là dạng gì một loại thể nghiệm?

Lục Nhất biểu thị bình tĩnh: Nàng có thể ăn cái gì thua thiệt? 100 cân người, 99 cân tất cả đều là tâm nhãn. Ta sợ ngươi bị nàng lừa đến liền quần lót đều không thừa!

Lục Thanh Việt: Yên tâm, quần lót ta khẳng định giữ lại cho ngươi.

Trình Tinh Dã: ? ? ?