0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 556 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Từ một cái thế giới khác tới Trần Thâm, nhận được một trận thần tượng kịch đạo diễn điện thoại.

Vốn tưởng rằng là làm cho mình diễn thần tượng kịch, kết quả là show tình ái.

Đạo diễn chỉ nhắc tới rồi một cái yêu cầu, show tình ái kết thúc thời điểm, một đôi dắt tay thành công cũng không có, vậy thì cho ngươi một triệu.

Vì vậy, Trần Thâm thành show tình ái bên trong gậy thọc phân.

Trần Thâm không biết là, đạo diễn thấy hắn đồng thời, cũng thấy một người khác.

Đạo diễn đối với nàng giống vậy nhấc rồi một cái yêu cầu, show tình ái kết thúc thời điểm, nếu như có một đôi trở lên dắt tay thành công, giống vậy có thể thu được một triệu.

Quyển sách lại tên là « cái gì? Toàn bộ internet cũng biết rõ ta lấy tiền vào thu show tình ái! »