0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 91 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trăm vạn kim tằm cổ phệ thân, bạch cốt khóa tâm chùy đốt hồn, thần ma Kim Thi Phật mở đường, huyết ảnh Hóa Thần điểm sáng đèn.

Tụ ức vạn sinh linh sợ hãi vào một thân, mới là Ma Tôn!