0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 107 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Theo sự phát triển, Trời cũng bắt đầu sinh ra linh vật.

Chính vì thế mà Tứ Thần Thú (Long, Lân, Quy, Phụng), Tứ Ma Thú (Xà, Sói, Thuồng Luồng, Đại Bàng) cũng lần lượt xuất thế, ở trong quá trình xuất thế ấy, các loài cũng lần lượt sinh ra, và loài người cũng lần lượt ra đời.

Thời kỳ viễn cổ. Các sinh vật tràn lan, đủ các loại Ma Thú xuất thế, nhưng chúng lại chiến đấu tàn khốc với nhau.