0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 794 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« đô thị + mang đầu óc + sảng văn + hệ thống + thần hào »

Đường Tụng trong lúc học đại học chơi một cái đan cơ mô phỏng kinh doanh loại trò chơi, ở trong game tay trắng dựng nghiệp, tạo dựng thành phố trị vạn ức Đường Tống tập đoàn. Bị công ty tài viên sau đó, hắn ở trong game vạn ức tập đoàn đột nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thật.

“Mau đem ta trò chơi bên trong nữ thư ký gọi đến!”

Đây là một cái chủ tịch trở về, từng bước thừa kế tài sản cố sự.