0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 97 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Hồng Hoang thế giới, trở thành Hoa Quả sơn một con khỉ nhỏ, Giang Dã phát hiện mình có thể hiến tế vạn giới, thu hoạch chính mình cần thiết hết thảy.

Hiến tế một khối đá, đổi được 《 Tinh Thần Biến 》 thế giới công pháp!

Hiến tế một giỏ trái cây, đổi được 《 Thôn Phệ Tinh Không 》 thế giới bí bảo!

Hiến tế một cỗ yêu thi, đổi được 《 Già Thiên 》 thế giới Cửu Bí!

Hiến tế một tòa Ngũ Chỉ sơn, đổi được 《 Vĩnh Sinh 》 thế giới đại đạo thần thông!

Hiến tế một tôn Thánh Nhân, đổi được 《 Bàn Long 》 thế giới Hồng Mông Kim Bảng!