0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 9 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tần Như Thanh xuyên qua đến một cái tu tiên thế gia, trở thành gia tộc tộc trưởng nhỏ nhất nữ nhi, còn kèm theo gia tộc thăng cấp hệ thống.

Tần Như Thanh: Yếu tố đầy đủ hết —— tu tiên thế gia, ba ba là tộc trưởng, thượng đầu có ca ca, chính mình là nhỏ nhất được sủng ái nhất nữ nhi, còn có bàn tay vàng, có thể nằm yên.

Kết quả còn không có mỹ bao lâu lại bị hệ thống báo cho —— ngươi sắp chết!

Nguyên lai, Tần gia là cái nhanh đóng cửa thế gia, khí vận trị chỉ còn một ô. Tần gia đóng cửa ngày, chính là Tần Như Thanh thân tử thời điểm.