0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 2 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Sống lại đi qua, tha hồ tưởng tượng tương lai, ảo mộng thực tế, lại nặn truyền kỳ đời người!

Bổn văn kể một cái trường sanh bất lão người phải làm thế nào ở xã hội chủ nghĩa hạch tâm giá trị quan dưới sự chỉ đạo, ở loài người hiện đại trong xã hội chính xác tích cực sinh hoạt câu chuyện.

Hy vọng có thể đối hắn hắn trường sinh người, công năng đặc dị nhân sĩ, người tu tiên, người ngoài hành tinh, phi nhân loại sinh vật tham dự quốc gia xây dựng ổn định hài hòa sinh hoạt kinh nghiệm đưa đến ném gạch dẫn ngọc tác dụng.