0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 21 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bắt đầu xuyên qua thành Lâu Hiểu Nga, gả Hứa Đại Mậu? Cho Sỏa Trụ sinh con? Bị đại viện mọi người hút máu? No, ta Lâu Hiểu Nga mới không cần làm coi tiền như rác! Nhân sinh đọc cấp làm lại, thế nào cũng muốn sống đến thoải mái tuỳ tiện! Không phải, thế nào không phụ lòng “Mỹ mãn nhân sinh hệ thống “Đi ~