0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 331 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cẩu huyết văn tay viết Phó Văn Ngọc xuyên đến cổ đại.

Nguyên chủ cha ở đi thi trên đường bất hạnh nhiễm bệnh, chẳng những xài hết trong nhà tất cả tích góp, còn đi đời nha ma.

Này được chọc tổ ong vò vẽ!

Tham tài thúc thẩm lập tức trở mặt phân gia, đem nguyên chủ một nhà đuổi ra khỏi nhà.

Đối mặt với rỉ nước cỏ tranh phòng, còn có mờ mịt luống cuống mẫu thân và muội muội, Phó Văn Ngọc tay áo một vén, quyết định đem nghề cũ nhặt lên.

Ngày càng nhất vạn, hắn không sợ!