0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 95 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Ta thật sự là một cái tà tu, làm sao lại không ai tin đâu?” Hứa Trạch đuổi kịp thủy triều, xuyên qua.

Hắn thành tà phái Huyền Thiên quan đời thứ chín truyền nhân, gánh vác chấn hưng tông môn chức trách lớn.

Bởi vì kiếp trước đọc nhiều sách chút, mạc danh kỳ diệu tu thành nho gia chí cao pháp hạo nhiên chi khí.

Bởi vì kiếp trước đọc qua Đạo gia điển tịch, tùy tiện tu thành đạo gia Vô Thượng Kim Quang. Bởi vì tâm lý cất giấu một số kinh điển phật kinh, đần độn u mê liền bị Vạn Phật chúc phúc.

Hứa Trạch luyện thi, chính đạo nhân sĩ nói hắn là vì cứu người.

Hứa Trạch giết người phóng hỏa, chính đạo chi sĩ nói khẳng định là đối phương trừng phạt đúng tội.

Hứa Trạch tu luyện tà thuật, chính đạo nhân sĩ nói đó là ma luyện tâm cảnh.

“Hứa mỗ là đường đường tà tu, các ngươi chính phái nhân sĩ, quả thực khinh người quá đáng. Ta, Hứa Trạch, dốc lòng chấn hưng tà tu!”

Công Báo: “Hứa Trạch là tà tu!”

Giáo Ti phường: “Nói hươu nói vượn, không có Hứa đại nho, các cô nương sống thế nào a.”

Công Báo: “Hứa Trạch là tà tu!”

Nho gia đại lão: “Lăn, Hứa tiên sinh là ta nho gia kiều tử, chính đạo chi quang.”

Công Báo: “Hứa Trạch là tà tu!”

Triều đình: “Người tới, dò xét Công Báo!”