0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 362 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lý Thanh Hải xuyên qua tu tiên thế giới, hắn phát hiện chỉ cần mình chết rồi, liền có thể lần nữa trùng sinh, cũng thu hoạch được tạo hóa.

Thế là, Lý Thanh Hải bắt đầu hắn tìm đường chết thao tác.

Đối mặt tông môn nội môn đệ tử khi nam phách nữ, ngoại môn đệ tử khúm núm thời điểm, Lý Thanh Hải đứng ra lớn tiếng quát lớn.

Đối mặt tông môn trưởng lão làm mưa làm gió, các đệ tử cấm như ve mùa đông thời điểm, Lý Thanh Hải đứng ra chửi ầm lên.

Bất tri bất giác, toàn bộ Tu Tiên Giới đều đối Lý Thanh Hải tâm phục khẩu phục.

Lý Thanh Hải, đây là chân quân tử!