0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 125 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một cái sư huynh, mười bảy tuổi vào cửu phẩm, tuyệt thế phong thái, muốn cải biến hết thảy!

Một cái sư muội, chết yểu chi tướng, không sống tới thành niên, phải đi Đạo Môn khôi thủ truyền thừa y bát. . .

Một cái sư muội phải đi học cung nghiên cứu học vấn danh khắp thiên hạ. . .

Một cái sư muội muốn tại Kiếm Đạo Tông chờ đợi hoành không xuất thế. . .

Một cái sư muội hết ăn lại nằm, trời sinh làm cửu phẩm, thịch thịch kéo quần đang khóc. . .

Một cái sư muội. . .

Còn có một cái sư phụ tâm tính lương bạc, một lòng chịu chết, cần cứu vớt, càng cần hơn dưỡng thành. . .