0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« thiên kiêu tranh bá, tình cảm tinh tế, võ hồn tiến hóa, điên cuồng thăng cấp! »

Xảy ra bất ngờ hương diễm lựa chọn, để cho Lạc Phàm Trần xuyên việt đến người người có thể giác tỉnh võ hồn đặc thù đại lục.

Thiên hạ võ hồn tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhất phẩm mạt đẳng, cửu phẩm làm đầu.

Mà hắn, giác tỉnh ra đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua được 2 cái đặc thù võ hồn, có thể vô hạn thôn phệ tiến hóa, nắm giữ tối cường tiềm lực cùng không biết tương lai…

Hắn cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép!

Song sinh võ hồn ✓

Đỉnh cấp khí vận ✓

Nghịch thiên ngộ tính ✓

Tiên tư ngọc cốt ✓

Mãn cấp mị lực ✓