0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 7 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

[ quy tắc chuyện lạ + bàn tay vàng + khế ước quỷ dị ] trọng sinh hai lần, Diệp Vũ Vi không chỉ có thể đọc hiểu quỷ dị tiếng lòng, còn thu được không gian vòng cổ.

Diệp Vũ Vi: “Các ngươi nhiệm vụ là cái gì?”

Quỷ dị tiếng lòng: “Hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi chúng ta nhiệm vụ là ở người chơi trước khi rời đi đem tất cả thương phẩm bán xong.”

Thần kỳ nhất là, nàng thế mà phát hiện không gian vòng cổ là có thể tiến hóa.

Nàng mỗi khế ước một cái quỷ dị, không gian vòng cổ liền xuất hiện một chút biến hóa.

Nguyên bản chỉ có thể chứa một ít vật phẩm vòng cổ về sau không chỉ có thể gieo trồng, thả vật sống.

Ngay cả quỷ dị đều có thể bỏ vào.

Vậy thì không thể trách nàng đem quỷ dị ném vào thay nàng làm ruộng rồi.