0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 231 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lộ Phàm xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, trở thành quỷ sai, thu hoạch được Địa Phủ hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được các loại ban thưởng.

Có Đại Năng đoạt xá người khác nhục thân, suy nghĩ nhiều sống trăm năm.

Có Thánh Nhân chuyển thế trở về, nhiễu loạn khí vận.

Có Đại Đế ngăn cách Thiên Cơ, sống lại một đời.

Có tiên nhân bố cục vạn năm, chỉ vì vĩnh sinh.

Người chi sinh tử có định số, Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu đến canh năm.

Địa Phủ âm binh, Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, tứ đại phán quan, tại huyền huyễn thế giới câu hồn đoạt mệnh.

Thánh Nhân.

Đại Đế.

Tiên nhân.

Mệnh số vừa đến, Hắc Bạch Vô Thường đúng giờ câu hồn.