0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 797 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tsugikuni Yoriichi, hai xuyên hải tặc, thành tựu hải tặc thế giới một đao siêu nhân!

“Ngươi đem sinh mệnh, xem là cái gì? !”

. . .

Một đao giây Akainu, một đao giây Tóc Đỏ.

Kamusari ta không tránh, ta so với thần ngưu bức!

. . .