0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 105 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cha ta gọi Tô Tuân, ta ca gọi Tô Thức, ta gọi Tô Triệt.

Một khi xuyên thành khoa cử lão đại, Tô Triệt tỏ vẻ áp lực rất lớn, năm đó ba tuổi hắn nghe Tô Tuân hướng dẫn từng bước: Huynh đệ các ngươi hai người muốn đồng tâm hiệp lực, ngày sau giúp đỡ lẫn nhau, nhớ sao?

Tiểu Tô Thức: Phụ thân yên tâm, ta nhớ kỹ.

Tiểu Tô Triệt: A, chỉ mong ngươi là thật sự nhớ kỹ.

Sau khi lớn lên Tô Thức cả đời chỉ làm hai chuyện: Bị biếm, ăn!

Sau khi lớn lên Tô Triệt cả đời cũng chỉ làm hai chuyện: Thăng quan, vớt ca ca!

Tô Thức: Đệ đệ, vớt vớt!

Tô Triệt: Ở vớt! Ở vớt!

Tô Thức: Đệ đệ, lại vớt vớt!

Tô Triệt: Ca, ngươi còn như vậy, ta cũng chỉ có đi leo long sàng.