0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 266 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một bản Ô Long sơn tán tu thường ngày tu hành sổ thu chi, ghi chép tu hành kiếp sống điểm điểm tích tích. . .

Nữ sợ gả sai lang, nam sợ nhập sai đi, đã ngay từ đầu liền thành một tên tầng dưới chót nhất tán tu, vẫn là lấy phỉ hào lấy xưng Ô Long sơn tán tu, lưu lầu nhỏ chỉ có thể nhận mệnh, tại danh môn đại phái chiếm cứ thiên hạ đau khổ giãy dụa, chỉ vì một khối linh thạch, một viên linh đan, một kiện pháp khí, một gốc linh thảo mà bận rộn.

Sinh hoạt củi gạo dầu muối, tu hành ngọt bùi cay đắng, trong đó tư vị, từ người từ phẩm, duy nhất không đổi, là một viên vì cầu Trường Sinh hướng đạo chi tâm.