0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 179 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Này là một cái mênh mông phồn thịnh kỳ quái thế giới.

Thần quỷ yêu ma cùng tồn tại, tam giáo bách gia đua tiếng, có kiếm tiên một kiếm vạch phá vạn trượng màn trời, có nho sinh một máu đúc thành thiên thu sách sử.

Có phật môn lão tăng khô thủ thanh đăng, có pháp gia đại thánh ký kết cương luân.

Có đạo quân tiêu dao vu thiên bên ngoài, có mặc giả hành tẩu ở chư quốc.

Có võ phu, có y gia, có du hiệp, có nhà thơ, có thiên kiêu, có mỹ nhân. . .

Còn có một cái nhàn tản đọc sách người, chỉ nghĩ đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thuận tiện cầu cầu thiên hạ nói, xem này nhân gian, sao cái phong lưu.