0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1.1K lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tô Tử Mặc xuyên qua đến Đại Càn vương triều.

Tại toàn bộ yêu ma hoành hành, cường giả vi tôn thế giới, Tô Tử Mặc lại tay trói gà không chặt.

Cũng may, đầu óc hắn nhiều một bản « khách quý danh sách » hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn.

“Đế quốc trưởng công chúa trở thành ngài khách quý, lấy được thưởng: Chí Tôn Hỗn Độn Đạo Thể!”

“Đế quốc nữ đế trở thành ngài khách quý, lấy được thưởng: Chí Tôn Cốt!”

“Thánh cung thánh nữ trở thành ngài khách quý, thu hoạch được Thần Thông: Đại Nhân Quả Thuật!”

“Thần điện thần nữ trở thành ngài khách quý, thu hoạch được Thần Thông: Đại Vận Mệnh Thuật!”