0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 20 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Diệp Thiên trọng sinh đầu thai chuyển thế, phát hiện thai bên trong sát vách ba người tỷ tỷ, mỗi cái đều là nữ đế chuyển thế.

Vì cướp đoạt tu hành tài nguyên, ba vị nữ đế tại trong bụng mẹ cùng thi triển thần thông, thần tiên đánh nhau.

May ra, giác tỉnh chấn kinh hệ thống, Diệp Thiên đưa tay liền đi rút cái khác nữ đế cuống rốn.

【 đinh! Ngươi chấn kinh nữ đế Diệp Vô Song, thu hoạch được Thôn Thiên Ma Thể! 】

【 đinh! Ngươi chấn kinh nữ đế Diệp Ngạo Thiên, thu hoạch được Mộng Yểm huyễn cảnh! 】

【 đinh! Ngươi chấn kinh nữ đế Diệp Thanh Ca, thu hoạch được vô tận luân hồi! 】

Nữ đế: “Người này đến cùng là ai, vì cái gì có như thế nhiều Thần Thể, chẳng lẽ là Sáng Thế Thần chuyển thế?”