0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 394 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hành tẩu Chân Long, cả thế gian đều chú ý tiêu điểm!

Khương Lăng Tiêu xuyên qua huyền huyễn thế giới, bắt đầu nhường Hỗn Độn Chung vang chín lần, dẫn xuất Chí Tôn lão tổ, tại chỗ sắc phong làm đệ nhất thánh tử!

Càng là thất môn Chí Tôn truyền thừa làm một thân, chiến lực vô song, quét ngang vô địch!

Ngộ tính nghịch thiên trạng thái dưới.

Xem Chí Tôn cốt Thượng Thương Kiếp Quang, thôi diễn ra Thượng Giới Tiên Quang!

Xem Cổ Long Thần Tượng tranh phong, thôi diễn ra Thần Tượng Trấn Ngục Kính!

Xem hỗn độn vũ trụ, thôi diễn ra Hỗn Độn Bàn Cổ quan tưởng pháp!

Thẳng đến vô số năm sau, Khương Lăng Tiêu ngồi ngay ngắn chư thiên phía trên, nhìn xuống vạn giới yêu nghiệt thản nhiên nói: “Cửu thiên thập địa, ai có thể địch, tiên đạo cuối cùng, lấy ai vì chủ?”