0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 194 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thẩm Vãn Xu là đi lên kinh thành trung nhất kim chi ngọc diệp công chúa, bị nuôi ở thâm cung trung, mảnh mai liên nhân.

Một khi thức tỉnh, nàng phát hiện mình là sống ở trong thoại bản ác độc công chúa.

Sau đó không lâu hoàng huynh sẽ không cố giang sơn, không thể tự kiềm chế say mê thoại bản nữ chủ, mà nàng không ngừng nhằm vào nữ chủ, do đó mọi người sinh ghét.

Hoàng quyền thay đổi, hoàng huynh bị đoạt đi đế vị, mà nàng cũng ngã vào vũng bùn.

Một quốc minh châu từ đây bị đàn sói vây quanh nhục nhã, chán ghét nàng điêu ngoa ác độc, lại thèm nhỏ dãi dung mạo của nàng.

Trong thoại bản, đối nàng hung tàn nhất, thậm chí giết chết mặt khác mãnh thú đem nàng đoạt trở về, lại là cái kia một tay che trời thừa tướng, Bùi Ưng Diễn.