0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 151 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Đồ nhi, ngươi có đại tiên chi tư!”

Làm sư phụ nói này lời nói đem Tống Ấn đưa vào đan lô thời điểm, Tống Ấn liền rõ ràng. . .

Chấn hưng chính đạo tông môn, chúng ta nghĩa bất dung từ!