0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 115 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Phật có viên tịch ngày, tiên có tọa hóa thời điểm, duy ta Lý thị gia tộc, vĩnh thế trường tồn —- Lý Vân Tiêu.