0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 51 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

(lẫn nhau công) mười năm trước, là kinh tài tuyệt diễm Lý Tương Di, mười năm sau, là mây trôi nước chảy Lý Liên Hoa Kiếm Thần Lý Tương Di mười năm sống chết không rõ, nửa đời truyền thuyết lưu truyền tới bây giờ, vốn cho rằng tìm tới sư huynh thi cốt phía sau, liền có thể tìm một cái chỗ không có người, chấm dứt cuối đời, theo lấy mười năm trước chân tướng từng bước nổi lên mặt nước, đã từng một người một mình đi đến con đường, nhưng bởi vì một người xuất hiện thay đổi hắn. Ngọc Quỳnh cư, bởi vì một tràng xuyên qua, đi tới Liên Hoa lâu thế giới, quen biết Lý Liên Hoa, theo lấy ngày đêm ở chung, hắn từng bước phát hiện người này làm người chỗ mê muội, tâm cũng chầm chậm vì đó chỗ động