0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 14 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cỏ cây vô tâm không nảy mầm, người nếu không có tâm. . . Mười năm trước, mới vào nhân gian tiểu mai hoa thảm bị nhân loại thiệt mười bảy cành mai, thê thê thảm thảm khóc sướt mướt trở về núi đi. Mười năm sau, cách thành tiên cách xa một bước tiểu mai hoa trở lại nhân gian, quyết tâm muốn đem mất đi đều cầm về! Bước đầu tiên, trước ôm lấy duyên chủ bắp đùi. . .