0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 13 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đời trước Phương Đa Bệnh dùng tính mạng của mình cứu Lý Liên Hoa, cả đời này Lý Liên Hoa dùng một đời tới trả. Giới thiệu vắn tắt vô năng, nguyên văn sẽ không quá dài, chỉ là một cái não động. Làm thích phát điện