0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 8 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 song nam chính + địch hoa cp+ giang hồ + nội dung truyện tái tạo 】 Lý Liên Hoa cho là mỗi lần kết thúc đều không phải kết thúc, mười năm trước Đông Hải đại chiến, mười năm sau cố nhân trùng phùng, có lẽ làm bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động một khắc này, hết thảy tất cả đều chú định tốt quỹ tích, không thể thay đổi, có thể coi là như vậy, hắn vẫn là không muốn chấp nhận, cuối cùng, hắn nhưng là Lý Tương Di!