0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 188 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thân mắc bệnh nan y Trần Lạc tại vượt qua sinh mệnh cuối cùng sau ba tháng, phát hiện mình trọng sinh tại xác thực chứng nhận ung thư ngày đó.

Mừng rỡ như điên Trần Lạc lại phát hiện qua sau ba tháng, hắn vẫn như cũ chết bởi ung thư.

Có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ đến là, hắn lần nữa trọng sinh tại chẩn đoán chính xác ung thư 2019 năm tết nguyên đán.

Cho tới hôm nay, Trần Lạc đã là lần thứ một vạn trọng sinh.

Tại đây vô hạn tuần hoàn hơn 2000 năm thời gian bên trong, Trần Lạc học xong trên đời tất cả kỹ năng, tất cả ngôn ngữ, giải Nobel nắm bắt tới tay mềm, làm khắp cả trên đời tất cả nghề nghiệp, trở thành toàn trí toàn năng người.

Trần Lạc thống khổ muốn kết thúc vận mệnh này thời điểm, thời gian bỗng nhiên động. . . . .