0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 390 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

10 năm xuyên qua, 3 năm tạp dịch, Trần Lạc thật vất vả thức tỉnh hệ thống, lại phát hiện muốn kiếm tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ!

Tiền tệ, bảo vật, võ kỹ, đan dược, hết thảy thứ đáng giá đều là có thể chuyển đổi thành tài phú giá trị.

Trần Lạc không bỏ sót bất kỳ một cái nào lấy lỗ hổng cơ hội, liều mạng kiếm tiền, dùng kiếm được tài phú giá trị tăng cao tu vi, tu luyện võ kỹ, khai mở thiên phú!

Tại tu tiên thế giới làm lớn làm mạnh! Xử lý Tiên Đế!

Trần Lạc, “Hệ thống hệ thống! Tu luyện tới Tiên Đế cảnh giới, muốn bao nhiêu tiền?”

Hệ thống, “Tích. . . Trong tính toán, tăng lên đến Tiên Đế, cần thiết tài phú giá trị 1 ức.”

Trần Lạc, “1 ức tiền đồng? Không nhiều a! Lập tức kiếm được, ta muốn thăng tiên!”

Hệ thống, “Nhắc nhở, là 1 ức đồng vàng.”

Trần Lạc, “Ừm?” “Trâu trâu!”