0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 102 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Cổ tử sinh ra chắc chắn bị vây ở Thập Vạn Đại Sơn, cái này chính là của ngươi số mệnh.”

Thế đạo vô thường giang hồ hiểm ác nhân tâm khó lường,thiếu niên tại mất đi bên trong mê thất cũng tại mất đi bên trong trưởng thành.

Lại nhìn Trương Phổ Sinh như thế nào nghịch thiên cải mệnh phổ độ chúng sinh!