0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 380 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Huy kiếm 100 lần, 【 kiếm ý Lv1 】

Huy kiếm 1000 lần, 【 kiếm ý Lv3 】

Huy kiếm 10000 lần, 【 kiếm ý Lv10 】

Huy kiếm 1000000 lần, 【 kiếm ý Lv99 】

Cái này thiên hạ, có võ đạo vương triều, văn nhân lấy bút là khí, võ tướng lấy binh là khí.

Văn đạo cường giả một chữ dòng sông tan băng, võ đạo cường giả một kích khai sơn.

Cái này thiên hạ, có ẩn thế tiên tông, tu tiên giả, kê cao gối mà ngủ cửu trọng thiên, đoạn trần duyên tu đại đạo.

Một lời thiên địa biến, đưa tay đổi nhân gian.

Nhưng cái này thiên hạ, cũng có tuyệt đối bách tính, tuyệt đối phàm nhân, thủ phàm pháp, nghe tiên lệnh.

Lại bù không được cao đường giận dữ, Thượng Tiên một lời.

Đến thế này có hai kiếm.

Một kiếm hỏi cao đường, có thể đối nổi vạn dân triều bái?

Nhất kiếm vấn thiên tiên, như mạng của phàm nhân không phải mệnh, các ngươi liền tiếp ta một kiếm.