0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 327 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Mãng phu chẳng sợ hãi! ! Cơ bắp khổ luyện vô địch cũng là làm!

Thiên hạ võ đạo ngàn ngàn vạn, chỉ có cơ bắp vĩnh hằng!

Yêu ma quỷ quái hoành hành, chư hầu cát cứ, bang phái thế lớn, vương triều thế nhỏ, thế đạo khó khăn, võ giả muốn ra mặt liền muốn hung, đối với người khác hung, càng phải đối với mình hung!

Vương Quyền mang theo cẩu hệ thống xuyên việt mà đến, đổi lấy công pháp, khổ luyện vi vương, tại cơ bắp ngạnh hán trên đường giục ngựa phi nước đại, cái gì quỷ quái yêu ma một quyền đánh nổ, dám chọc gia gia ta, nhất định phải trực tiếp bóp chết, ngươi liền nhìn ta nện ngươi liền xong việc!