0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Dư Kình Kình là một cái sắp hóa hình cá voi cọp bảo bảo, theo quy định, nàng cần phải đi trong sách thế giới lịch luyện một phen, mới có thể hợp pháp hóa hình.

Cứ như vậy, nàng thành giới giải trí trong văn hồng hắc đỉnh lưu Giang Hạo Viễn 3 tuổi tiểu cháu ngoại gái, sắp cùng nàng lão cữu cùng tiến lên oa tổng.