0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 217 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Hồng Lâu thế giới Giả Sắc, một cước phế bỏ Giả Trân hạ thân, nên làm gì?

Khởi đầu một cái màn hình game, làm sao tại Hồng Lâu thế giới sống tiếp?