0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 519 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua Hồng Hoang, trở thành Vu Yêu lượng kiếp chưa bạo phát Đế Giang, làm sao làm?

Hướng Đạo Tổ xin tha? Có thể sống sao? Không thể! Vậy còn cầu cái rắm!

Ta Vu tộc binh sĩ ở đâu? Cướp tài sản gia hỏa! Yêu tộc xâm lấn? Làm! Thánh nhân tính kế? Làm! Đạo Tổ không cho phép? Làm! Người chết chim hướng lên trời, không chết vạn vạn năm!

Nếu này Hồng Hoang thế giới chính là Phụ Thần Bàn Cổ mở, vậy ta Vu tộc, liền muốn chưởng quản Hồng Hoang! Cái nào không để? Vậy trước tiên đi Luân Hồi!