0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 46 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cho nên, đứng tại trước mặt ngươi chính là:

Yêu Sư của Yêu tộc, Thánh Phụ của Nhân tộc, Phật Tổ của tây phương.

Hồng Hoang mưa đúng lúc, Yêu tộc hô bảo nghĩa.

Người bảo vệ hòa bình của Hồng Hoang đại địa —— Côn Bằng.