0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 40 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Giới Ninja nhỏ như vậy, lại có nhiều như vậy quốc gia, đây không phải phân liệt là cái gì?”

“Không đồng ý? Vậy liền để giới Ninja chỉ còn đồng ý người!”

“Đi ra lăn lộn, giảng liền là uy tín, nói giết cả nhà của hắn liền giết cả nhà của hắn “

“Dạng này, có thể hay không quá cực đoan. . .”

Shimura Danzo ngây ngẩn cả người, hắn không biết loại này mềm yếu lời nói vì sao lại từ trong miệng của mình nói ra.

“Danzo lão ca, ngươi mới là thiên mệnh sở quy!”

( không chết ác quỷ )· ( giới Ninja mạnh nhất mâu thuẫn )· Takahashi Isamu đặt chén rượu xuống, đối Shimura Danzo nói như vậy.