0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 74 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cổ đại thần bí học một mực là toàn cầu ít lưu ý nhất ngành học một trong, thẳng đến năm này, nhân loại phát hiện trên mặt trăng mai táng cựu thế thần thi.

Một bộ lại một bộ cổ lão hài cốt rơi vào Địa Cầu một năm kia, cái gọi là khoa học thành trò cười, giáo đồ cao tụng thần danh, đem người không phụng thần đốt thành tro bụi, chính quyền sụp đổ, người nắm giữ thần hài quan sát hết thảy.

Chính vào này thiên hạ đại loạn, giáo đồ hoành hành chi niên, Trần Tượng đứng tại trật tự trên phế tích, lòng còn sợ hãi:

“Còn tốt, ta là cái thứ nhất đến rơi xuống.”