0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 60 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lộc Chi bị kéo gần một cái khủng bố livestream hệ thống, bên trong đại lão tất cả đều là nàng tiền nhiệm, một cái so một cái ngưu, cũng đều không có sai biệt chính là biểu hiện đến đối với nàng nhớ mãi không quên?

Nàng năm đó cũng không làm cái gì a?

Bàn về như thế nào tại dưới tình huống như vậy, đem đương nhiệm vung tới tay?