0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 30 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên việt qua dị giới, giác tỉnh hoàn mỹ lĩnh ngộ hệ thống. Có thể lĩnh ngộ thế gian hết thảy pháp.

Thậm chí còn có thể thôi diễn ra tiến giai công pháp.

“Đinh, kí chủ quan sát thần bí bia đá, lĩnh ngộ Hoàng Đạo Quyết! Thôi diễn tiến giai công pháp, thu hoạch được Vô Lượng Chí Tôn Quyết!”

“Đinh, kí chủ lĩnh ngộ Sâm La thể! Thôi diễn tiến giai công pháp, thu hoạch được Vạn Tượng Sâm La Thể!”

Nguyên lai tu luyện là đơn giản như vậy. Đã thượng thiên để ta vô địch. Ta chỉ có thể cố mà tiếp nhận. Vạn giới thiên kiêu, tại ta Đường Huyền trước mặt, run rẩy đi!