0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 65 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua đời Minh, cha không ở, nương thể yếu.

Liễu Hạ chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp.

Ở này Đại Minh triều, tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, Liễu Hạ chỉ có thể chuyên tâm đầu nhập khoa cử, trước từ tú tài khảo khởi.

Khoa cử thay đổi vận mệnh.