0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 151 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hàm Bình mười bốn năm, nàng là tư thế hiên ngang giả tiểu tử Hàm Bình mười tám năm, nàng là ẩn nhẫn hiền đức Thiếu phu nhân.

Nàng cho rằng, phu quân là duy nhất dựa vào, thật tình không biết, lại đưa nàng đẩy vào Luân Hồi Thâm Uyên.

Tất nhiên trùng sinh, ai mới là ở kiếp trước cứu người mình?

Là đến chậm thảo tiện ngày xưa phu quân?

Là tình thâm duyên cạn Cẩn vương điện hạ?

Là Thanh Phong tễ nguyệt đương triều Thái tử?

Vẫn là phóng đãng không bị trói buộc tiểu Bắc Huyền Vương?

Mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng cũng có người nhẹ nhàng kể lể: “Biết rõ cái gì là tưởng niệm sao?

Tưởng niệm chính là mặt đối mặt nhìn xem, vẫn là nhớ ngươi.”

“Biết rõ cái gì là mong nhớ sao? Mong nhớ là sợ ngươi thụ ủy khuất, sợ ngươi không trở lại.”