0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 6 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trứ danh người chủ trì Hứa Lạc Chi tài mạo song toàn, thanh cao thanh nhã, đối với người nào đều khách khí mà xa cách, là trong giới nữ thần tồn tại.

Nghe đồn nữ thần thích mắt đào hoa, có lệ chí nam nhân.

Phó Tễ Thanh tuổi trẻ tài cao, nhã nhặn tự phụ, một trương tuấn tú mặt dẫn tới vô số hảo cảm.

Nhất là cặp kia mắt đào hoa hạ lệ chí, đặc biệt mê người.

Bạn thân trêu nói: “Ngươi về sau tránh đi điểm Hứa Lạc Chi, đừng bị nàng đoạt đi.”

Phó Tễ Thanh nghe vậy chỉ là cười cười.